Učivo o České republice

Nabízíme Vám k vyzkoušení některé z pomůcek, které se nám osvědčily v hodinách vlastivědy ve výuce o České republice. Žáky aktivizují a přispívají k lepšímu pochopení učiva. Většina pomůcek vznikla v rámci projektu SIPVZ "Využití a tvorba výukového software a informačních zdrojů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět" v roce 2005 na ZŠ Lukavice. Další nám zaslali kolegové z jiných škol. Pokud je vyzkoušíte a napadne Vás další možnost využití, rozšíření či úprava, dejte nám vědět, rádi Vaše zkušenosti uveřejníme.

Předložené pomůcky jsou určeny pro úvodní část učiva Česká republika - moje vlast. Napomáhají orientaci na mapě jako stěžejní části učiva.